Akcjonariusze Best zdecydowali o podziale akcji w stosunku 1 do 4

ISBNews
15.06.2015 16:18
A A A

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Best uchwalili podział akcji spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji spółki dla inwestorów, podał Best.

"Podział akcji to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji Best dla inwestorów. W maju spółka zawarła umowę z animatorem emitenta (funkcję tę pełni DM BOŚ) oraz przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. W rezultacie, po latach notowań w systemie jednolitym, czyli na tzw. podwójnym fixingu, od 26 maja br. akcje Best notowane są w systemie notowań ciągłych" - czytamy w komunikacie.

Dotychczas kapitał zakładowy dzielił się na ponad 5,2 mln akcji o wartości nominalnej 4 zł każda. W wyniku splitu (skutecznego po zarejestrowaniu zmian statutu spółki w KRS), łączna liczba akcji wzrośnie do prawie 21 mln sztuk, wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 1 zł, a liczba akcji w wolnym obrocie wzrośnie do ponad 500 tys., podano również.

Walne zgromadzenie zdecydowało także o przeznaczeniu ubiegłorocznego zysku netto spółki w całości na kapitał zapasowy.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)