Kerdos Group przydzieliło obligacje serii K o wartości 4,05 mln zł

ISBNews
16.06.2015 08:20
A A A

Warszawa, 16.06.2015 (ISBnews) - Kerdos Group dokonało przydziału 4 052 sztuk obligacji serii K spółki o wartości nominalnej 1000 zł każda, podała spółka.

"Zarząd spółki podjął uchwałę, na mocy której stwierdzono, iż emisja obligacji doszła do skutku wobec faktu, iż 4 052 obligacji zostało należycie subskrybowanych i opłaconych" - czytamy w komunikacie.

Na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji obligacji spółka ustanowi, w terminie do 24 sierpnia 2015 roku zastaw rejestrowy na takiej liczbie wolnych od obciążeń udziałów spółki zależnej Dayli Polska Sp. z o.o., których wartość stanowi minimum 150% wartości wyemitowanych obligacji, podała również spółka.

"Zgodnie z powyższą wyceną jeden udział Dayli został wyceniony na kwotę 133,80" - czytamy także.

W połowie maja zarząd Kerdos Group podjął uchwałę w sprawie emisji do 6 tys. obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6 mln zł i stałym oprocentowaniu wynoszącym 8% w skali roku. Ich okres zapadalności to 36 miesięcy.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.

(ISBnews)