Umorzenie dochodzeń ws. Adrenaliny i Binarino.com uprawomocniło się

ISBNews
16.06.2015 12:32
A A A

Warszawa, 16.06.2015 (ISBnews) - Uprawomocniło się postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie Grupy Produkcyjnej Adrenalina i www.binarino.com - wpisanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na listę ostrzeżeń publicznych, podała Komisja.

W sprawie Grupy Pordukcyjnej Adrenalina Komisja poinformowała, że 20 maja 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 8 maja 2015 r. przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

W kwietniu br. Grupa Produkcyjna Adrenalina została umieszczona w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/ dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków).

Jednocześnie Komisja podała, że 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie www.binarino.com.

Podmiot www.binarino.com został wpisany w rubryce: "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF)".

Urząd podał również, że podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.

(ISBnews)