ADP: Firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 4,33% r/r w I kw.

ISBNews
16.06.2015 14:57
A A A

Warszawa, 16.06.2015 (ISBnews) - Cała "Nowoczesna Gospodarka" na początku roku odnotowała wzrost zatrudnienia o 4,33%, wynika z najnowszego raportu ?Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2015" opracowanego przez ADP Polska.

"Okres ten był również dobry dla całego rynku. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,17%, co stanowiło istotną poprawę i dobry prognostyk wobec ujemnych wartości z 2013 r. i dodatnich, ale poniżej 1% wskaźników z 2014 r. Średnia stopa bezrobocia wyniosła co prawda aż 11,9%, ale w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wynik ten stanowił poprawę o 1,9 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Początek 2015 r. był rekordowy dla sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki pod względem dynamiki zatrudnienia. W I kw. 2015 r. na prowadzenie wysunęły się mniejsze firmy specjalizujące się w produkcji, czyli podmioty zatrudniające do 500 pracowników. Firmy te zwiększyły zatrudnienie skokowo, bo aż o 7,9% w porównaniu do I kw. 2014 r. Wynik ten stanowił największy wzrost zatrudnienia w historii raportów ADP Polska, który jednocześnie niemal 7-krotnie przewyższył średnią ogólnorynkową, badaną przez GUS, podano w informacji.

"Z bardzo dobrym wynikiem I kw. zakończyły również duże firmy produkcyjne (powyżej 500 pracowników). W przedsiębiorstwach tych pracę znalazło o 5,63% osób więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tym samym, średnia ważona dla sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki wyniosła +5,94% i była o ponad 2 pkt proc. wyższa niż w sektorze usługowym. Dla porównania, firmy Nowoczesnej Gospodarki specjalizujące się w usługach odnotowały 3,56% wzrost zatrudnienia, przy czym w mniejszych firmach dynamika wyniosła +4,73%, a w większych +2,88%" - czytamy dalej.

I kw. 2015 r. był zatem bardziej przychylny dla sektora produkcyjnego, a także - zarówno w produkcji, jak i w usługach - był istotnie lepszy dla mniejszych przedsiębiorstw. W firmach zatrudniających do 500 osób, pracę znalazło o 5,22% kandydatów więcej niż przed rokiem. Przy czym, duże firmy (ponad 500 pracowników) zakończyły I kw. z wynikiem +3,96%, wskazano w informacji.

"Sektor produkcyjny Nowoczesnej Gospodarki wyraźnie dostał wiatru w żagle. Już od kilku kwartałów dynamicznie się rozwijał, teraz wysunął się na prowadzenie, a dowodem jego znakomitej kondycji są historyczne dane mniejszych firm specjalizujących się w produkcji. Wzrost zatrudnienia na poziomie niemal 8% jest absolutnie rekordowym wynikiem w Nowoczesnej Gospodarce, nie wspominając nawet o ogóle polskich przedsiębiorstw" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu Dariusz Terlecki, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że nie można mówić jedynie o sezonowej zmianie. "W naszych raportach porównujemy wskaźniki z danymi pochodzącymi z analogicznego okresu rok wcześniej, wskazując tym samym raczej na długofalowe trendy niż krótkookresowe wahania. Choć dobre wyniki rejestrowane przez GUS cieszą, trzeba mieć świadomość, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jeszcze długo nie osiągnie poziomu rejestrowanego przez liderów" - dodał Terlecki.

W jego ocenie, Nowoczesna Gospodarka niezmiennie będzie napędzać rozwój polskiego biznesu, ale trudno jeszcze przewidzieć czy w dłuższej perspektywie na prowadzenie wysuną się mniejsze czy większe firmy albo czy prym będzie wiodła produkcja czy usługi. "Kondycja gospodarki jest dobra, PKB osiąga zadowalające tempo wzrostu, Polska postrzegana jest jako jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Wszystkie te czynniki połączone z napływem zagranicznego kapitału oraz rosnącą dojrzałością polskiego biznesu pozwalają przypuszczać, że dobrze będzie się wiodło nie tylko Nowoczesnej Gospodarce, ale także rynkowi ogółem" ? podsumował dyrektor ADP Polska.

Raport "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2015" jest dziesiątym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2012 ? Q1 2015, które zostały zestawione z danymi GUS. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami.

Próba badawcza to ponad 100 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych, w tym ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu.

(ISBnews)