KE: Europa na dobrej drodze do osiągnięcia 20% energii ze źródeł odnawialnych

ISBNews
16.06.2015 16:12
A A A

Warszawa, 16.06.2015 (ISBnews) ?Większość krajów europejskich jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest 20% energii ze źródeł odnawialnych, wynika ze "Sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej" przygotowanego przez Komisję Europejską.

W 2013 r. na poziomie całej Unii osiągnięto 15% udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu brutto. Prawnie wiążącym celem na 2020 jest 20% udziału.

Według danych zaprezentowanych przez Komisję, Polska osiągnęła 11,3% udział energii ze źródeł odnawialnych w 2013 r. Dynamika rozwoju tego sektora w latach 2013-2014 to 9,5%. Cel szczegóły dla Polski na 2020 r. to 15%.

"Sprawozdanie to ponownie pokazuje, że Europa dobrze korzysta z odnawialnych źródeł energii, a te są dobre dla Europy. W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie" - powiedział komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Ca?ete, cytowany w komunikacie poświęconym sprawozdaniu.

Komisja zakłada, że 25 państw członkowskich osiągnie cele krajowe na lata 2013?2014 w zakresie energii odnawialnej. 26 państw członkowskich osiągnęło swoje cele na lata 2011?2012, podano.

"Ponieważ w nadchodzących latach cele pośrednie staną się bardziej ambitne, niewykluczone, że niektóre państwa członkowskie będą musiały ? by utrzymać kierunek ? zwiększyć wysiłki poprzez ewentualne wykorzystanie mechanizmów współpracy z innymi państwami członkowskimi" ? napisano także w materiale.

Celem dla sektora transportu jest osiągnięcie 10% udziału energii odnawialnej w 2020 r. Na 2014 r. przewidziano osiągnięcie 5,7% udziału. Zdaniem Komisji, cel na 2020 r. jest możliwy do osiągnięcia dzięki dobrym postępom w krajach członkowskich.

Ze sprawozdania wynika także, że dzięki zastosowaniu dyrektywy w sprawie energii odnawialnej uniknięto ok. 326 Mt całkowitych emisji CO2 w 2012 r. i 388 Mt w 2013 r. Natomiast zapotrzebowanie na paliwa kopalne w UE zmniejszyło się o 116 Mt w 2013 r.

(ISBnews)