Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję

ISBNews
19.06.2015 14:17
A A A

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 3,8 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka.

"19 czerwca 2015 roku zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Wojas SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 3 802 997,40 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,30 zł" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych jest 12 676 658 akcji. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 3 września, a dzień wypłaty dywidendy to 24 września 2015 r., podano także.

Wojas odnotował 8,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 7,23 mln zł wobec 9,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)