Rada Ecofin zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

ISBNews
19.06.2015 15:05
A A A

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Rada do spraw gospodarczych i finansowych (Ecofin) ogłosiła, że kończy procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski, podało Ministerstwo Finansów. Polska zredukowała nadmierny deficyt o rok wcześniej niż było to rekomendowane przez Radę.

"Obecnie, mając na uwadze wyniki prognoz Komisji Europejskiej opublikowanych w maju br., przekazanej przez Polskę notyfikacji fiskalnej z kwietnia br. oraz informacje zawarte w dokumencie Program konwergencji. Aktualizacja 2015, Rada Ecofin kończy obowiązującą wobec Polski przez 6 lat procedurę nadmiernego deficytu" - czytamy w komunikacie.

W maju 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zdjęciu z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Jak przypomina resort finansów, w 2009 r. Rada stwierdziła występowanie w Polsce nadmiernego deficytu i zaleciła jego skorygowanie do poziomu poniżej 3% PKB.

Po zakończeniu procedury działania rządu będą zorientowane na dalsze ograniczanie nierównowagi finansów publicznych w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Jej zakończenie oznacza możliwość kształtowania polityki fiskalnej w sposób bardziej adekwatny do sytuacji gospodarczej, choć wciąż w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego (w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej oraz wymogów ścieżki prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego), podał resort.

"Ramy polityki wydatkowej ogranicza obowiązująca od tego roku reguła wydatkowa, która mówi, ile sektor finansów publicznych może wydać w danym roku. Jednak w sytuacji, kiedy deficyt spada poniżej 3% PKB skala ograniczania wydatków zmniejsza się, co daje pewną swobodę, ale jednocześnie nie jest to zmiana, która pozawalałaby na gigantyczne wydatki publiczne" - podkreślił minister finansów Mateusz Szczurek, cytowany w komunikacie.

Zakończenie procedury nadmiernego deficytu będzie się również wiązać ze wzrostem wiarygodności Polski. W przyszłości może to skutkować podwyższeniem ratingu Polski i będzie sprzyjać poprawie wyników gospodarki w średnim i długim okresie, podano również.

Na początku maja 2015 roku Komisja Europejska w raporcie dotyczącym wiosennych prognozach poinformowała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,2% PKB deficytu w ub.r. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść 2,6%.

Polski rząd zaznaczał ostatnio, że choć deficyt sięgnął 3,2% PKB w ub.r., to "uwzględniając, wciąż ponoszone w I połowie 2014 r., koszty systemowej reformy emerytalnej (wprowadzonej w 1999 r.) w wysokości 0,4% PKB, skorygowany w ten sposób (tj. porównywalny z krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) - deficyt wyniósł 2,8% PKB, i tym samym został zredukowany do poziomu pozwalającego na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu".

Zgodnie z aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, deficyt sektora spadnie odpowiednio w latach 2015-2018 odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB..

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, zagregowany deficyt państw Unii Europejskiej w 2014 r. wyniósł 2,9 PKB, a strefy euro 2,4% PKB. Jednocześnie, dług sektora w 2014 r. był w Polsce istotnie niższy zarówno od średniej unijnej (88,4% PKB), jak i średniej państw strefy euro (94,2% PKB), podał również resort.

"Procedurą nadmiernego deficytu objętych jest 10 państw, UE w tym 8 państw strefy euro: Irlandia, Portugalia, Słowenia (termin redukcji do 2015 r.), Hiszpania, Grecja, Cypr (do 2016 r.), Francja (do 2017 r.) oraz Finlandia (wobec której dopiero otwarto procedurę) oraz 2 spoza strefy euro - Chorwacja (do 2016 r.) i Wielka Brytania (do roku finansowego 2016-17)" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)