PKP Cargo zwiększyło rezerwę na program dobrowolnych odejść do 96,5 mln zł

ISBNews
19.06.2015 17:32
A A A

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - PKP Cargo zwiększyło wartość maksymalnego zobowiązania wynikającego z wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) do 96,5 mln zł, podała spółka. W okresie zapisów do PDO zakończonych 17 czerwca 2015 r., do Programu zgłosiło się łącznie 1 191 pracowników, wobec pierwotnie oczekiwanych ok. 250.

"Liczba zgłoszeń pracowników przewyższyła pierwotne szacunki spółki. Po analizie zasadności ekonomicznej zwiększenia maksymalnej kwoty zobowiązań, zarząd spółki (...) podjął uchwałę w przedmiocie zwiększenia do wysokości 96,5 mln zł maksymalnego szacowanego zobowiązania wynikającego z przeprowadzenia PDO w PKP Cargo oraz wystąpił do rady nadzorczej spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania" - głosi komunikat.

Weryfikacja zgłoszeń do PDO i wyrażenie zgody przez każdego z pracodawców na skorzystanie przez pracowników z PDO nastąpi najpóźniej do 22 czerwca 2015 r. Niezwłocznie po tym terminie zostanie określona ostateczna wartość zobowiązań wynikających z przeprowadzenia programu.

"W opinii zarządu, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości realizowanych procesów oraz ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, około 320 zainteresowanych pracowników nie uzyska zgody na skorzystanie z PDO, a co za tym idzie ostateczna kwota zobowiązań z tytułu PDO będzie niższa niż powyższa kwota maksymalna" - czytamy dalej.

Osoby, które uzyskają zgodę pracodawców, przestaną być pracownikami w grupie PKP Cargo od 1 lipca 2015 r.

Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO zostanie ujęta w księgach spółki po uzyskaniu przez PKP Cargo informacji o ostatecznej liczbie pracowników, którzy uzyskają zgodę pracodawców na skorzystanie z PDO. Rezerwa ta obciąży wynik za II kwartał 2015 r., podsumowano w komunikacie.

Na początku maja spółka podała, że wdroży program dobrowolnych odejść, licząc, że skorzysta z niego ok. 250 pracowników, i chce przeznaczyć na ten cel do 19,7 mln zł.

We wcześniejszym PDO spółki, przeprowadzonym na przełomie 2014/15 r. akces zgłosiło ponad 3 300 osób z PKP Cargo i Cargotabor. Zgodę otrzymało 92%, czyli 3 041. Ostateczna łączna wartość zobowiązań wynikających z wdrożenia PDO wyniosła 266 mln zł. Kwota ta, jako rezerwa na przyszłe zobowiązania, obciążyła skonsolidowany wynik PKP Cargo za IV kwartał 2014 r.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)