S&P: Ryzyka dla polskich banków są stabilne, bez wymuszonej konwersji z CHF

ISBNews
01.07.2015 08:47
A A A

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Ryzyka ekonomiczne i branżowe dla polskich banków są stabilne, a wraz z poprawą sytuacji gospodarczej jakość ich aktywów ustabilizuje się, uważa Standard & Poor's Ratings Services.

"Uważamy trend w zakresie ryzyka ekonomicznego dla polskich banków za stabilny. Oczekiwane stopniowe odbicie gospodarcze powinno doprowadzić do stabilizacji jakości aktywów banków. Jednakże wysoki udział kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych zwiększa podatność sektora na problemy, jeśli wzrośnie zmienność kursu złotego i stopy procentowe" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Banking Industry Country Risk Assessment: Poland".

Agencja przyznaje, że debata na temat konwersji kredytów w CHF na lokalną walutę zwiększa niepewność dotyczącą sytuacji banków.

"Choć ostatnie wydarzenia polityczne zwiększyły niepewność, obecnie nie przewidujemy w naszym bazowym scenariuszu wymuszonej konwersji. Co więcej, oczekujemy długoterminowej stabilizacji kursu walutowego" - czytamy dalej.

Według metodologii BICRA, agencja klasyfikuje polski sektor bankowy do grupy 5 (razem np. z Chinami, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Indiami), podczas gdy np. Czechy i Słowacja należą do grupy 4.

(ISBnews)