Akcjonariusze Cube.ITG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

ISBNews
01.07.2015 09:37
A A A

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Cube.ITG zdecydowali przeznaczeniu zysku netto za 2014 r., wynoszącego 3,07 mln zł, na pokryci strat z lat ubiegłych, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [?] po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem zarządu i oceną tego wniosku dokonana przez radę nadzorczą, w przedmiocie podziału zysku powstałego w roku obrotowym 2014, postanawia zysk netto za rok 2014 w wysokości 3 074 228,95 zł [przeznaczyć] na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)