Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 19,6 pkt w lipcu

ISBNews
23.07.2015 11:29
A A A

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 19,6 pkt w lipcu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą TNS Polska. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 26,5 pkt.

"Sezonowy spadek aktywności klientów na rynku bankowym ma powszechny charakter, dotyczy w podobnym stopniu zarówno rynku kredytów, jak i depozytów zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W perspektywie najbliższych trzech miesięcy przewiduje się wzrost aktywności klientów i powrót do dynamiki obserwowanej w II kw. br. " - poinformował Marcin Idzik z TNS Polska.

Wskaźnik ocen spadł o 4,9 pkt w skali miesiąca do 15,1 pkt w lipcu, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 2,7 pkt do 24,1 pkt.

Lipiec przynosi wyraźne pogorszenie nastrojów jeśli chodzi o prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (-12 pkt proc.), gospodarstw domowych (-9 pkt proc.) i gospodarki kraju (-12 pkt proc.). Lipcowy pomiar należy traktować jednak jako kontynuację spadkowego trendu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy indeksy te zanotowały istotne spadki -w tym okresie największy spadek zanotował pomiar sytuacji ekonomicznej kraju.

Główne zmiany w zakresie prognozy sześciomiesięcznej obserwowane w lipcu to: spadek wartości wskaźnika dla rynku lokat długoterminowych osób indywidualnych (-11 pkt proc.) oraz wzrost wskaźnika dla rynku lokat długoterminowych przedsiębiorców (+5 pkt proc.)" - czytamy w raporcie.

Przedstawiciele sektora bankowego obecną sytuację na rynku kredytów gospodarstw domowych oceniają nieco gorzej niż przed miesiącem. W odniesieniu do całego rynku kredytów dla osób indywidualnych wskaźnik prognoz jest zbliżony do stanu z czerwca. Na poziomie szczegółowym warto jednak odnotować wynoszący 12 pkt proc. wzrost salda prognoz dla rynku kredytów samochodowych.

"W porównaniu do czerwca nie obserwujemy ożywienia na rynku kredytów dla przedsiębiorstw. Saldo ocen jest niższe - zarówno w odniesieniu do sytuacji na rynku kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych. W przypadku tego drugiego obszaru mamy jednak do czynienia z poprawą wskaźnika wyprzedzającego (+4 pkt proc.)" - czytamy także.

Na rynku depozytów dla klientów indywidualnych lipiec przynosi wynoszący 3 pkt proc. spadek wartości wskaźnika bieżącego przy jednoczesnym wzroście (o 4 pkt proc.) wskaźnika wyprzedzającego. Saldo ocen rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych w porównaniu z czerwcem jest niższe o 7 pkt proc., saldo ocen rynku depozytów terminowych - niższe o 10 pkt proc.

Zmiany odnotowane dla całego rynku depozytów podmiotów gospodarczych nie przekraczają 3 pp. Natomiast odnotowujemy wyraźny (-9 pp) spadek salda ocen sytuacji na rynku depozytów terminowych. Wskaźnik prognoz rynku depozytów notuje od marca br. kilkupunktowe wzrosty osiągając w lipcu dodatnie saldo 4 pkt.

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 7 a 17 lipca. W badaniu wzięło udział 178 placówek bankowych, reprezentujących różne typy banków.

(ISBnews)