Grajewo zwiększyło r/r zysk EBIT do 77,44 mln zł w I półr. wg szacunków spółki

ISBNews
23.07.2015 11:58
A A A

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo szacuje, że jego skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 77,44 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 70,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Szacowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 786,48 mln zł wobec 777,66 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Amortyzacja szacowana jest odpowiednio na: 31,31 mln zł wobec 24,65 mln zł.

EBITDA raportowana została oszacowana na 108,75 mln zł w I poł. tego roku wobec 94,92 mln zł rok wcześniej, zaś EBIDTA skorygowana- odpowiednio na: 112,22 mln zł wobec 98,87 mln zł, podała także spółka.

Dług netto włączając rezerwę emerytalno-rentową zmniejszył się w tym okresie odpowiednio do 60,93 mln zł z 101,39 mln zł rok wcześniej, przy czym "wszelkie zadłużenie bankowe włączając pociągnięte kredyty" sięgnęło 73,69 mln zł wobec 108,35 mln zł rok wcześniej. Dług netto wyniósł odpowiednio: 49,38 mln zł wobec 89,84 mln zł.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)