Plan naprawczy KWK 'Makoszowy' zakłada powrót do rentowności w 2016 r.

ISBNews
23.07.2015 17:23
A A A

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Przyjęty ?Plan naprawczy KWK ?Makoszowy" na lata 2015-2020" przewiduje poprawę efektywności działania i powrót do rentownej działalności od przyszłego roku. Jest też podstawą do prowadzenia rozmów z potencjalnymi inwestorami, podała spółka. Przy rocznym wydobyciu na poziomie 1,34 mln ton, zysk netto - przy obecnym poziomie cen - wyniósłby ok. 12,3 mln zł.

Dokument zakłada zwiększenie wydajności pracy i średniego dobowego wydobycia, koncentrację robót przygotowawczych i wydobywczych, maksymalizację wykorzystania dzierżawionych maszyn i urządzeń, ograniczenie kosztów utrzymania infrastruktury powierzchniowej, zmniejszenie kosztów produkcji węgla do poziomu poniżej 230 zł/t oraz stabilność parametrów jakościowych produkowanego węgla.

"To bardzo istotny dokument, ponieważ pokazujemy w nim, że prowadzenie w tej kopalni rentownej działalności gospodarczej jest możliwe i to nawet już za rok. Zadaniem SRK jest szybkie znalezienie inwestora dla tej kopalni, a bez rzetelnych informacji, które zawiera przyjęty plan naprawczy, byłoby to niemożliwe. Już teraz prowadziliśmy różne rozmowy biznesowe, ale potencjalni inwestorzy wymagali od nas dokładnych liczb i prognoz. Mam nadzieję, że obecnie te rozmowy będą bardziej konkretne"- powiedział prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o. - obecnego właściciela KWK ?Makoszowy" Marek Tokarz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że na obecnym etapie nie może ujawnić nazw firm, z którymi prowadzone są rozmowy biznesowe, ale chce, aby inwestor był znany "jak najszybciej". Wskazał, że atutami kopalni 'Makoszowy' są niski poziom zagrożenia metanowego, duża zasobność złoża oraz dobra jakość wydobywanego węgla.

"Prognozowane w dokumencie wyniki ekonomiczno-finansowe wskazują na możliwość uzyskania i prowadzenia przez kopalnię rentownej działalności już od przyszłego roku. Przy rocznym wydobyciu na poziomie 1,34 mln ton zysk netto, zakładając obecny poziom cen, wyniósłby ok. 12,3 mln zł" - czytamy także.

Pod przyjętym dokumentem - oprócz członków zarządu SRK widnieją także podpisy przedstawicieli strony społecznej, reprezentantów związków zawodowych, którzy aktywnie wspierali prace nad powstaniem dokumentu i zaakceptowali jego ostateczną formę.

(ISBnews)