Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

ISBNews
28.07.2015 15:10
A A A

Warszawa, 28.07.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok finansowy 2014/2015 na kapitał zapasowy oraz pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Dokonuje się przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący się 31 marca 2015 roku w wysokości 7 951 441,69 zł w następujący sposób:

1) kwotę 4 418 193,14 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,

2) kwotę 3 533 248,55 zł przeznacza się na kapitał zapasowy" ? czytamy w uchwale.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)