Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
19.08.2015 18:26
A A A

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w II kw. 2015 r. mógł wynieść od 80 do 92 mln zł przy konsensusie na poziomie 87 mln zł wobec 83 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Private Equity Managers odnotowała 16,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 17,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pharmena spodziewa się, że druga połowa roku będzie lepsza pod względem wyników finansowych od pierwszej, głównie dzięki rozszerzeniu współpracy z Rossmannem w zakresie dermokosmetyków, poinformował prezes Konrad Palka. Spółka podtrzymuje cel osiągnięcia zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 2016 roku.

Tauron Polska Energia mógł w II kw. 2015 roku odnotować od 226 do 308,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 279,42 mln zł zysku wobec 334 mln zł zysku netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Lubelski Węgiel Bogdanka mogła w II kw. 2015 roku odnotować od 13,5 do 39,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 28,8 mln zł zysku wobec 28,8 mln zł zysku netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Paweł Ciszek zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Czerwonej Torebki z przyczyn osobistych, podała spółka.

Transakcja sprzedaży Carcade Rosja przez Getin Holding będzie miała negatywny wpływ na wynik netto w IV kwartale tego roku, ale wpłynie pozytywnie na cash flow holdingu, poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

Paged uważa, że wezwanie na akcje spółki nie wpłynie negatywnie na jej interesy, jednakże uważa, że cena w wezwaniu jest niższa od wartości godziwej spółki, podała firma.

Getin Holding zawarł z Artertesia Consulting Ltd - spółką powiązaną z rosyjskim BinBank - warunkową umowę sprzedaży 100% akcji działającej na terenie Federacji Rosyjskiej spółki leasingowej Carcade. Wartość transakcji została ustalona na 3 mld rubli, co daje 172,5 mln zł według dzisiejszego kursu NBP, ale ze względu m.in. na postępującą dewaluację rubla może ona mieć wartość ok. 120 mln zł na dzień zamknięcia transakcji, planowanego na IV kwartał br., poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

Grupa Baltona chce "dynamicznie" rozwijać sieć gastronomiczną na dworcach kolejowych i autobusowych w najbliższych latach, poinformował prezes Piotr Kazimierski.

Przedstawiciele kopalni Bierezowska w Zagłębiu Kuźnieckim zaakceptowali pracę wszystkich elementów kompleksu ścianowego zbudowanego przez Kopex, podała spółka.

Konsorcjum Pozbud T&R (lider), Alusta oraz Dekpol podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach "Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań", podała spółka. Wartość umowy to 55,96 mln zł netto (68,83 mln zł brutto).

Grupa Baltona liczy, że po wdrożeniu planowanych zmian reorganizacyjnych powinna odnotować dodatkowy roczny zysk operacyjny w wysokości 3-4 mln zł od 2016 roku, poinformował prezes Piotr Kazimierski.

Capital Park otwarł wielofunkcyjny obiekt Royal Wilanów w Warszawie, obejmujący 29,8 tys. m2 powierzchni biurowej i 6,9 tys. m2 powierzchni handlowo-usługowej, podała spółka.

Orange Polska wprowadza do oferty mobilne plany abonamentowe Smart Plany LTE, które mają na celu stabilizację bazy klienckiej poprzez zwiększanie liczby usług operatora w ramach gospodarstwa domowego i w konsekwencji pozytywny wpływ na finanse operatora, poinformował dyrektor wykonawczy ds. marketingu rynku masowego Michał Paschalis-Jakubowicz.

Dom Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w I etapie Osiedla Moderna na warszawskim Targówku. W ofercie znalazło się 167 mieszkań w trzech budynkach, podała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to II kwartał 2017 roku.

W ramach ogłoszonej dziś strategii rozwoju InfoSCAN planuje wejście na rynek Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także rozwój oferty, podała spółka. Zarząd prognozuje 1,96 mln zł przychodów i osiągnięcie rentowności na poziomie EBITDA w 2016 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedłużył o cztery miesiące termin zakończenia postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) kontroli nad Przewozami Regionalnymi, podał Urząd. Przedłużenie umotywowano koniecznością przeprowadzenia badania rynku, w szczególności pod kątem wpływu koncentracji na krajowy rynek budowy i modernizacji taboru kolejowego.

Raiffeisen Bank Polska wypracował 99,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu tego roku, co oznacza wzrost o 35,6% r/r, poinformował bank. Na znaczącą poprawę tegorocznego wyniku złożyły się m.in. niższe o 10,2% koszty działań administracyjnych.

Scanaqua z Grupy Geberit otrzymała drugie zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefie Ozorków, na mocy którego zainwestuje 8,2 mln zł w zakład produkcyjny instalacji wodnych i gazowych, podała strefa.

Inwestorzy objęli wszystkie oferowane przez OT Logistics obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Emisja kierowana była głównie do inwestorów indywidualnych, podała spółka.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej GetBack wzrósł do 54,32 mln zł w I półroczu 2015 r. z 17,2 mln zł rok wcześniej. Przychody netto spółki w I półroczu 2015 r wyniosły 93,44 mln zł wobec 39,44 mln zł rok wcześniej, poinformował wiceprezes zarządu GetBack, Paweł Trybuchowski.

Carrefour przy współpracy z White Star Real Estate otworzy w II kw. 2017 r. Metropolitan Outlet Bydgoszcz, który w pierwszej fazie zaoferuje ponad 11,5 tys. m2 GLA, podała spółka. Outlet powstanie w miejsce istniejącego centrum handlowego. Proces komercjalizacji już się rozpoczął.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny w sprawie akwizycji centrum handlowo-usługowego o powierzchni najmu ok. 5 tys. m2 w polskim mieście regionalnym, podała spółka.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oddelegowała swojego przewodniczącego, Józefa Myrczka, do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa JSW ds. strategii, podała spółka. Ogłoszono także konkurs na stanowisko wiceprezesa.

Inpro sprzedało do tej pory 90% mieszkań w ramach inwestycji Czwarty Żagiel w Gdańsku, podała spółka.

Merlin.pl, wraz z siecią Delikatesów Alma, uruchomił wspólny projekt Merlinfood by Alma, poinformował prezes Merlin.pl Tomasz Kowalski.

Milestone Medical Inc. ogłosiło pozytywne wstępne wyniki Testów Oceny Systemu CompuFlo (ang. COMPASS - CompuFlo Assessment Study), wykonanych jednocześnie na losowo wybranej, kontrolowanej grupie pacjentów w ramach prowadzonych badań klinicznych w kilku ośrodkach badawczych w Stanach Zjednoczonych, podała spółka.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek wyemitował w ramach emisji prywatnej 3-letnie obligacje korporacyjne o wartości 9 mln zł, podał pośredniczący w ofercie.

Kofola ogłosiła skup 105 911 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,4% kapitału zakładowego, po 57 zł każda, podała spółka. Maksymalna wartość oferty to 6,036 mln zł.

Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują 17 września o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji do 1,3 mln akcji, podała spółka. Debiut na GPW może odbyć się w I połowie przyszłego roku.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie części mienia Ergon Poland, podał Urząd.

Bank BOŚ odnotował 3,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 26,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Kernel Holding odnowił kredyt obrotowy z limitem na poziomie 230 mln USD w konsorcjum europejskich banków, podała spółka.

JHM Development odnotowało 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kofola odnotowała 29,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 17,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poinformowały o aneksie i załączniku do umowy na dostarczanie gazu ziemnego z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), zmieniającym rok umowny (gazowy) na okres od 1 października do 1 października roku następnego, o szacowanej wartości w okresie roku umownego 2014/2015 na poziomie 541 mln zł netto.

Baltona odnotowała 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 7,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Astarta Holding odnotowała 22,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 11,67 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotowało 8,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.