Leo Production złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości Newagu

ISBNews
04.09.2015 17:49
A A A

Warszawa, 04.09.2015 (ISBnews) - Leo Production z siedzibą w Mielcu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Newagu, podał Newag.

"W ocenie spółki złożony wniosek jest oczywiście bezzasadny i został złożony w złej wierze, wyłącznie dla szykany. Z wiedzy posiadanej przez spółkę wynika, że Leo Production S.A. w Mielcu jest powiązana z byłym dostawcą spółki, z którym spółka rozwiązała umowę z powodu nienależytego wykonania zobowiązań umownych" - czytamy w komunikacie.

Wedle wiedzy Newagu nie posiada on i nigdy nie posiadał jakichkolwiek zobowiązań cywilnoprawnych wobec Leo Production. Poza tym, spółka jest w pełni wypłacalna i wykonuje wszelkie istniejące i wymagalne zobowiązania, podkreślono.

Spółka informuje także, że podejmie przewidziane prawem środki związane ze złożeniem wniosku o upadłość w złej wierze, w szczególności wystąpi o publikację odpowiedniego oświadczenia przez wnioskodawcę oraz zapłatę odszkodowania w razie poniesienia przez spółkę szkody majątkowej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews)