MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 29 mld zł

ISBNews
21.09.2015 15:29
A A A

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 29 mld zł, a w 2016 roku - 110,4 mld zł (według stanu na koniec czerwca br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 811,4 mld zł na koniec lipca.

Na koniec czerwca br. dług zapadający w 2015 roku miał wartość 41,4 mld zł, a w 2016 roku - 110,7 mld zł.

Zadłużenie krajowe w obligacjach skarbowych z terminem zapadalności w 2015 r. miało wartość 23,33 mld zł na koniec lipca (wobec 31,12 mld zł miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 91,17 mld zł (wobec odpowiednio 91,18 mld zł).

W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 1,37 mld euro (wobec 2,46 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,65 mld euro (wobec 4,65 mld euro miesiąc wcześniej).

"W lipcu 2015 r. wskaźnik ATR (ang. average time to refixing) zadłużenia SP wyniósł 3,91 roku, co oznaczało wzrost o 0,07 roku m/m i jednocześnie spadek o 0,07 roku wobec końca 2014 r. Zmiany w lipcu były wypadkową wydłużenia ATR zarówno długu krajowego (o 0,11 roku, do 3,20

roku), jak i długu zagranicznego (o 0,02 roku, do 5,24 roku, głównie w efekcie wydłużenia ATM tej kategorii długu). Do relatywnie wysokiego wzrostu ATR długu krajowego w lipcu przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie ATM tej kategorii długu, a także wydłużenie ATR instrumentów o zmiennym oprocentowaniu (w lipcu miały miejsce płatności odsetkowe od tych instrumentów - stąd skokowy wzrost ATR)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami strategii zarządzania długiem, ATR zadłużenia krajowego SP w czerwcu 2015 r. pozostawało w przedziale 2,8-3,8 roku.

(ISBnews)