NCBR rozdysponuje 200 mln zł na innowacyjne badania

ISBNews
21.09.2015 15:57
A A A

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Centrum przeznaczy 200 mln zł (maksymalnie 10 mln zł dla jednego podmiotu) na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, podała instytucja.

"Zgłaszane w konkursie projekty, poza innowacyjnością w skali światowej, będą musiały wpisywać się w tzw. 'Krajową inteligentną specjalizację'. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny będzie również opłacalność wdrożenia. O dofinansowanie w wysokości do 10 mln zł będą mogły ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym co najmniej połowę jego składu muszą stanowić przedsiębiorcy. Wprowadzone przez NCBR kryteria przełożą się na zwiększenie liczby ambitnych projektów B+R realizowanych przez polskie konsorcja oraz poprawę efektywności współpracy przedsiębiorców z naukowcami" - czytamy w komunikacie.

Konkurs w ramach działania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" to nowa propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Celem działania jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania polskich, unikalnych w skali globalnej rozwiązań, podano również.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 21 października do 19 listopada 2015 r. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w terminie ok. 90 dni od zakończenia naboru wniosków.

(ISBnews)