IBRiS: Powinna powstać polska karta płatnicza wg ponad 60% ankietowanych

ISBNews
23.09.2015 08:33
A A A

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Ponad 60% Polaków chciałoby większej konkurencji na rynku kart płatniczych, na którym dominują dwa systemy czterostronne - Visa i MasterCard. Konkurencją dla nich mogłaby być lokalna karta płatnicza, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS).

Na pytanie "Czy uważa Pan(i), że należy zwiększyć konkurencję, poprzez umożliwienie rozwoju i powstania innych systemów na przykład lokalnej karty płatniczej?" 28,1% badanych odpowiedziało zdecydowanie tak, a 32,8% - raczej tak. Zdania na ten temat nie ma 13,7% respondentów. Zdaniem 25% ankietowanych, konkurencja już dziś jest wystarczająca lub raczej wystarczająca, podał IBRiS.

Lokalne karty płatnicze są powszechnie stosowane m.in. w Niemczech, we Francji, Włoszech i Danii. Prace nad wdrożeniem lokalnego systemu kartowego trwają w Bułgarii.

Polski rynek jest zdominowany przez dwa zagraniczne systemy kartowe czterostronne, Visa i MasterCard, które według danych NBP zajmują razem ponad 99% rynku. Oprócz nich działają jeszcze dwa systemy trójstronne licencjonujące ? w ich ramach karty obciążeniowe wydają Diners Club Polska i American Express. Według NBP, ich łączny udział w rynku pod względem wartości transakcji nie przekracza jednak 0,3%.

Tymczasem, również według statystyk NBP, 98% transakcji zrealizowanych kartami wydanymi w Polsce w 2014 r., zostało zrealizowanych na terenie naszego kraju, a tylko 2% przypada na transakcje międzynarodowe, do których rozliczenia niezbędny jest udział międzynarodowych systemów. To ważny argument za powstaniem polskiej karty płatniczej, podkreślono w materiale.

Banki działające w Polsce deklarują chęć budowy karty płatniczej w oparciu o Polski System Płatności (spółkę zarządzającą systemem płatności Blik). Jego losy w dużej mierze mogą zależeć od nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która trafiła do Sejmu. Dziś odbywa się jej drugie czytanie.

Nowelizacja ustawy przewiduje czasowe (do końca 2018 r.) zwolnienie najmniejszych systemów kartowych z obniżki opłaty interchage, o ile ich udział w rynku nie przekroczy 3%. Ten czas pozwoli przystosować się do nowych regulacji.

"Celem przedmiotowego projektu ustawy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji pomiędzy systemami kart płatniczych, działającymi na terytorium Polski, poprzez czasowe zwolnienie trójstronnych systemów kart płatniczych licencjonujących świadczenie usługi acquiringu lub wydawnictwa lub wydających instrumenty płatnicze oparte na karcie wraz z partnerem w ramach co-brandingu lub za pośrednictwem agenta, z obowiązków przewidzianych w rozdziale II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę - po wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Według Związku Banków Polskich (ZBP), taka regulacja "da szanse nowym systemom wejścia na rynek a jednocześnie umożliwi organizacjom płatniczym, które prowadzą trójstronne systemy kart płatniczych, odpowiednią reorganizację prowadzonego w Polsce biznesu, w efekcie utrzymując konkurencję na rynku kart premium".

"Pozwoli bowiem nie tylko na utrzymanie konkurencyjności na rynku systemów płatniczych, ale przede wszystkim może stanowić mechanizm stymulujący budowę nowych systemów w Polsce" - czytamy w opinii do projektu ustawy.

Ogólnopolskie badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS w tym miesiącu na próbie 1100 osób w wieku 18 lat i powyżej.

(ISBnews)