Zysk operacyjny towarowych przewoźników kolejowych wzrósł do 203 mln zł w 2014r.

ISBNews
23.09.2015 11:40
A A A

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Zysk na działalności operacyjnej kolejowych przewoźników towarowych w Polsce wzrósł do 203 mln zł w 2014 r. wobec 189 mln zł rok wcześniej, wynika z raportu Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) pt. "Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2014 roku".

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 8,04 mld zł w 2014 r. wobec 8,24 mld zł rok wcześniej, a koszty działalności operacyjnej spadły do 7,83 mld zł z 8,05 mld zł.

UTK podał także, że zatrudnienie w sektorze przewozów towarowych spadło w 2014 r. do 30,98 tys. osób wobec 32,26 tys. osób rok wcześniej.

"W 2014 r. nastąpił spadek zatrudnienia u przewoźników rzeczy (...) o 4%. Patrząc na zatrudnienie w sektorze przewozów kolejowych w kolejnych latach można zauważyć, że na przestrzeni 10 lat przedsiębiorstwa sukcesywnie redukowały liczbę pracowników. Spadek mający miejsce w kolejnych latach to dalsza redukcja zatrudnienia mająca na celu poprawienie efektywności działalności przedsiębiorstw" - czytamy w raporcie.

UTK wskazuje, że pomimo dużej redukcji zatrudnienia PKP Cargo pozostaje największym na rynku pracodawcą - dwóch z trzech pracowników zatrudnionych u przewoźników rzeczy pracuje właśnie w tej spółce. Drugie miejsce na rynku pod względem wielkości zatrudnienia zajmuje grupa DB Schenker z ponad 4% udziałem. Dalszy wzrost zatrudnienia i rozwój spółki PUK Kolprem spowodował, że osiągnęła ona 3,52% udział w rynku (3,2% w 2013 r.). Żadna z pozostałych spółek i grup na rynku nie zatrudnia więcej niż 1000 pracowników. Kolejnymi pod względem udziału w rynku pracodawcami są: Grupa CTL (2,9%), PKP LHS (2,8%), Lotos Kolej (2,8%), Pol-Miedź Trans (1,9%), Orlen Kol-Trans (0,9%).

Liczba lokomotyw użytkowanych przez przewoźników towarowych ogółem wzrosła o 17 sztuk do poziomu 3 724. W analogicznym okresie wzrosła również liczba wagonów o 537 szt. (łącznie 98 643 szt.). W łącznej liczbie lokomotyw blisko 60% stanowił tabor spalinowy (2 224 szt., o 39 szt. więcej niż w 2013 r.). W porównaniu z rokiem ubiegłym spadła liczba lokomotyw elektrycznych z 1501 szt. do poziomu 1479 szt. (o 1,5%). Największą liczbę stanowiły węglarki, blisko 59% (57 827 szt.). W porównaniu z 2013 r. ich liczba wzrosła o 82 szt..

Średni wiek lokomotyw na koniec 2014 r. wyniósł 34,1 roku (o 0,3 roku więcej niż przed rokiem), a taboru wagonowego 28 lat (wartość utrzymała się na poziomie z 2013 r.).

W 2014 r. 68 przedsiębiorców (86%) z uprawnionych realizowało w rzeczywistości usługi przewozowe (w 2013 r. było to 61 podmiotów). "Jest to znaczący wzrost w porównaniu z latami poprzednimi - w 2013 r. było to 74%, w 2012 r. 72%" - podkreślono w raporcie.

(ISBnews)