Strata operacyjna osobowych przewoźników kolejowych spadła do 14 mln zł w 2014r.

ISBNews
23.09.2015 11:45
A A A

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Strata na działalności operacyjnej kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce zmniejszyła się do 14 mln zł w 2014 r. wobec 177 mln zł rok wcześniej, wynika z raportu Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) pt. "Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2014 roku".

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 4,8 mld zł w 2014 r. wobec 4,81 mld zł rok wcześniej, a koszty działalności operacyjnej spadły do 4,81 mld zł z 4,98 mld zł w 2013 r.

"Należy zaznaczyć, że do przychodów przewoźników pasażerskich zaliczono również dotacje, w tym otrzymane z budżetu państwa oraz samorządów, przeznaczone na świadczenie usług publicznych oraz pokrycie deficytu z tytułu przyznawania ulg ustawowych. Poza dotacjami, głównym elementem przychodów przewoźników kolejowych była sprzedaż biletów" - czytamy w raporcie.

W 2014 r. w ogólnej kwocie przychodów prawie 48% stanowiły dotacje na świadczenie usług publicznych oraz dotacje przedmiotowe do ulg ustawowych (44% w 2013 r.). Przewoźnicy otrzymali na ten cel 2,29 mld zł, o 6,4% więcej niż w 2013 r. (wzrost o 137 mln zł). Tak jak w latach ubiegłych zwiększenie poziomu dotacji na świadczenie usług publicznych związane było ze spadkiem przychodów ze sprzedaży usług. W 2014 r. spadek przychodów (ze sprzedaży usług i z tytułu otrzymanych dotacji) w stosunku do 2013 r. jest bardzo nieznaczny i wynosi 0,3%, wskazano również.

UTK podaje także, że zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich spadło w 2014 r. do 22,77 tys. osób wobec 23,15 tys. osób rok wcześniej.

"Spośród spółek, które odnotowały najwyższe spadki zatrudnienia wyróżnić można Przewozy Regionalne, w których liczba zatrudnionych zmniejszyła się w 2014 r. z 9671 do 9017 (spadek o 7%). Mniejszy proporcjonalnie spadek (o ok. 1,5%) odnotowała spółka PKP Intercity (z 7246 do 7138) osób. W tym samym czasie wiele dynamicznie rozwijających się spółek samorządowych zwiększało swoje zatrudnienie. Koleje Dolnośląskie zwiększyły liczbę zatrudnionych z 309 do 391 (wzrost o 27%). Warszawska SKM z 331 do 370 (wzrost o 12%). Spółki Koleje Małopolskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna, które rozpoczęły swoją działalność w 2014 r. wykazały zatrudnienie w wysokości odpowiednio 33 osoby i 156 osób. Warto zauważyć, że wzrost liczby pasażerów i wielkości wykonywanej pracy przełożyły się na poziom zatrudnienia w Arriva RP, która w 2013 r. zatrudniła 80 pracowników, a w 2014 r. kolejnych 42. Na koniec 2014 r. spółka zatrudniała 278 osób" - czytamy dalej.

W kwestii taboru przewoźników pasażerskich, UTK wskazuje, że w 2014 r. wzrósł ilostan elektrycznych zespołów trakcyjnych, których liczba na koniec roku wyniosła 1319 szt. (o 55 szt. więcej niż w 2013 r., wzrost o 4,4%). Liczba wagonów w elektrycznych zespołach trakcyjnych wzrosła z poziomu 3985 szt. do poziomu 4267 szt. (wzrost o 7,1%). Liczba wagonów ogółem (w tym w elektrycznych zespołach trakcyjnych) wzrosła o 14 szt. do poziomu 6965 szt. O 10 szt. wzrosła liczba pozostających w dyspozycji przewoźników pasażerskich spalinowych pojazdów silnikowych ? ogółem na koniec 2014 r. ich liczba wyniosła 273 szt., w tym ilostan tzw. autobusów szynowych stanowił 90 szt. (spadek o 7 szt.). Zmieniła się również łączna liczba lokomotyw z 535 do 510, w której to liczbie odnotowano spadek o 30 szt. liczby lokomotyw elektrycznych (z 393 do 363 szt.) i zwiększenie o 6 szt. liczby lokomotyw spalinowych (z 141 do 147 szt.).

(ISBnews)