Trzy firmy zainwestują 69 mln zł w Warmińsko-Maz. SSE, stworzą 82 miejsca pracy

ISBNews
23.09.2015 15:04
A A A

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Fabryka Mebli Taranko, Zakład Poligraficzny POL-MAK oraz FMR Lisicki otrzymały pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefach Morąg, Iława i Nidzica. Na ich mocy poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 68,85 mln zł i utworzone będą co najmniej 82 nowe miejsca pracy, podała strefa.

Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko w Podstrefie Morąg będzie realizować inwestycję polegającą na budowie hali produkcyjno-magazynowej o pow. ok. 2000 m2, zakupie maszyn i urządzeń, rozbudowie i modernizacji istniejących środków trwałych, zakupie środków transportu. Planowany jest również zakup i wdrożenie programu zarządzania produkcją i magazynami oraz oprogramowania komputerowego w związku z rozwojem działalności.

Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak w Podstrefie Iława zbuduje halę wraz z częścią biurowo-socjalną oraz zakupi innowacyjną linię technologiczną.

Natomiast FMR Lisicki Janusz Lisicki (Podstrefa Nidzica) wybuduje halę produkcyjno-magazynową z infrastrukturą towarzyszącą oraz linię technologiczną do produkcji maszyn rolniczych. Ponadto w ramach wydanego pozwolenia nastąpi wdrożenie nowego procesu technologicznego w oparciu o własne wyniki prac badawczo-rozwojowych.

(ISBnews)