Enea: UOKiK zawiesił postępowanie ws. przejęcia LW Bogdanka na nasz wniosek

ISBNews
30.09.2015 08:15
A A A

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Eneę kontroli nad spółką Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) na wniosek Enei, podała spółka.

"Powodem wystąpienia przez emitenta z wnioskiem o zawieszenie postępowania w ww. sprawie było podjęcie w dniu 18 września 2015 r. przez radę nadzorczą LWB uchwały, na mocy której zwołała ona na dzień 15 października 2015 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie LWB z porządkiem obrad przewidującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie LWB polegającej na ograniczeniu możliwości wykonywania prawa głosu do 10% akcji" - czytamy w komunikacie.

Bogdanka podkreślała, ogłaszając projekty uchwał na NWZ, że ograniczenie prawa głosowania nie będzie dotyczyło akcjonariuszy, którzy według stanu na 15 października 2015 r. posiadali akcje reprezentujące powyżej 10% kapitału zakładowego spółki.

Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad LWB. Data rozpoczęcia zapisów ustalona została na 2 października br., a data zakończenia zapisów na 16 października br.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

(ISBnews)