DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Bogdanki w wezwaniu ogłoszonym przez Eneę

ISBNews
06.10.2015 09:38
A A A

Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Analitycy DM BOŚ zalecają inwestorom odpowiedź na ogłoszone przez Eneę wezwanie i sprzedaż akcji Bogdanki po oferowanej cenie 67,39 zł za akcję, wynika z raportu brokera datowanego na 28 września.

Analitycy brokera wyceniają obecnie akcję spółki na 48,50 zł i pozostawiają bez zmian długoterminową rekomendację fundamentalną "sprzedaj".

Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad LWB. Data rozpoczęcia zapisów ustalona została na 2 października br., a data zakończenia zapisów na 16 października br.

30 września Enea podała, że UOKiK zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Eneę kontroli nad Bogdanką na wniosek Enei, w związku z podjęciem 18 września 2015 r. przez radę nadzorczą LWB uchwały, na mocy której zwołała ona na dzień 15 października 2015 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie LWB z porządkiem obrad przewidującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie LWB polegającej na ograniczeniu możliwości wykonywania prawa głosu do 10% akcji.

(ISBnews)