KNF skieruje do konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji C dot. koncentracji

ISBNews
06.10.2015 17:48
A A A

Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała założenia nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji. Projekt nowelizacji zostanie skierowany do publicznych konsultacji w IV kwartale 2015 r., podała Komisja.

"Zmiany będące rezultatem aktualizacji tekstu Rekomendacji C obejmą przede wszystkim wprowadzenie postanowień dotyczących:

- posiadania polityk, strategii oraz stosownych procedur zarządzania ryzykiem koncentracji,

- określania poziomu tolerancji ryzyka koncentracji,

- posiadania procesu identyfikacji i pomiaru ryzyka koncentracji,

- posiadania mechanizmów aktywnego kontrolowania, monitorowania i ograniczania ryzyka koncentracji,

- uwzględniania ryzyka koncentracji w ramach szacowania przez bank wymaganego poziomu kapitału wewnętrznego (tzn. w procesie ICAAP),

- uwzględniania ryzyka koncentracji w odniesieniu do ekspozycji wobec podmiotów sektora nieregulowanego (tzw. shadow banking) oraz do ekspozycji wewnątrzgrupowych,

- rozumienia zasad kompensowania ekspozycji i skuteczności prawnej kompensacji" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że ryzyko koncentracji w wyniku jego materializacji w czasie światowego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2008 r., stanowiło źródło poważnych strat dla europejskich i globalnych banków, przyczyniając się niekiedy do osłabienia ich kondycji finansowej i bezpieczeństwa funkcjonowania. Obowiązująca dotychczas Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań została opracowana 2002 r. w Głównym Inspektoracie Nadzoru Bankowego (GINB).

"W związku z rozwojem sytuacji w sektorze bankowym, nabyciem nowych doświadczeń zarówno przez banki, jak i nadzór finansowy oraz rozwojem regulacji europejskich na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, dokonana zostanie nowelizacja Rekomendacji C oraz zmiana jej tytułu na ?Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji"" - czytamy dalej.

Rekomendacja C w dotychczasowym brzmieniu odzwierciedla stan wiedzy z 2002 r. i powinna zostać zaktualizowana w oparciu o wytyczne ws. wspólnych procedur i metodyk dotyczących przeglądu i oceny nadzorczej z grudnia 2014 r. (wytyczne SREP), podano także.

Projekt nowelizacji Rekomendacji C zostanie skierowany do publicznych konsultacji w IV kwartale 2015 r.

(ISBnews)