Rubicon Partners przydzielił obligacje serii I i J o łącznej wart. 19,95 mln zł

ISBNews
14.04.2016 17:59
A A A

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Rubicon Partners dokonał przydziału 13 650 sztuk obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 13,65 mln zł oraz 6 300 sztuk obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 6,3 mln zł, podała spółka.

Jednocześnie spółka dokonała wykupu 20 350 sztuk obligacji na okaziciela serii H, czytamy w komunikacie.

Wczoraj spółka podała, że wyemituje obligacje serii I o wartości nominalnej 20,3 mln zł oraz obligacje serii J o wartości nominalnej 6,3 mln zł. Obligacje są emitowane w celu refinansowania obligacji serii H, których termin wykupu ustalony został na 14 kwietnia 2017 r.

Rubicon Partners jest niezależną firmą świadczącą usługi bankowości inwestycyjnej. Inwestuje także na własny rachunek, głównie w innowacyjne start-up'y. Jest autoryzowanym doradcą rynku NewConnect i Catalyst, Akcje spółki są notowane na GPW od czerwca 1997 r.

(ISBnews)