Akcjonariusze NTT System zdecydują 9 V wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję

ISBNews
15.04.2016 08:30
A A A

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze NTT System zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 maja o przeznaczeniu na dywidendę 3,01 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

"Zysk netto NTT System za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 4 931 190,27 zł przeznacza się: - w wysokości 3 009 897,66 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 22 gr. na jedną akcję; - w wysokości 1 902 497,18 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy; - w wysokości 18 795,43zł na kapitał zapasowy" ? czytamy w projekcie uchwały.

Na początku kwietnia rada nadzorcza NTT System zarekomendowała wypłatę dywidendy w kwocie nie mniej niż 3,01 mln zł, co daje nie mniej niż 0,22 zł na akcję za 2015 rok.

NTT System odnotowało 5,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 4,93 mln zł wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej. NTT System S.A. jest największym, polskim producentem komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)