Hawe nie dotrzyma terminu publikacji wyników za I kwartał

ISBNews
16.05.2016 08:17
A A A

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Hawe nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego kwartalnego raportu grupy kapitałowej za I kwartał 2016 roku, podała spółka.

"Powodem zaistniałego opóźnienia publikacji ww. raportu okresowego jest nie sporządzenie jednostkowego raportu rocznego_R_2015_ oraz skonsolidowanego raportu rocznego_RS_2015_za rok 2015" - czytamy w komunikacie.

W związku z brakiem określenia terminu sporządzenia powyższych raportów rocznych, nie jest też możliwe, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, określenie terminu, w którym nastąpi publikacja skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej za I kwartał 2016 roku, podano w informacji.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót na głównym rynku GPW akcjami Hawe w restrukturyzacji do 5 czerwca w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), z powodu nieprzekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)