Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

ISBNews
18.05.2016 09:06
A A A

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Łączna wysokość dywidend wynosi 48 854 090,61 zł, a wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,39 zł" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą: 125 266 899, podano także.

Dzień dywidendy został ustalony na 23 czerwca 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na 11 lipca 2016 r.

"Liczba akcji objętych dywidendą zostanie pomniejszona o liczbę akcji własnych nabytych przez Spółkę. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę na dzień 17 maja 2016 r. wynosi 2 672 349 szt." - czytamy w komunikacie.

ABC Data odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 60,28 mln zł.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)