KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Wybrzeże

ISBNews
08.08.2016 10:42
A A A

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 8 sierpnia ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku (SKOK Wybrzeże), podała Komisja.

"Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wybrzeże został powołany pan Adam Stempniewski. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji" - czytamy w komunikacie.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Wybrzeże na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy, podano także.

KNF podkreśliła, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK.

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK" - czytamy w komunikacie.

Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu, podano także.

(ISBnews)