Spółka Impela chce ustalenia minimum 168 mln zł wynagrodzenia za SDE dla MS

ISBNews
09.08.2016 08:37
A A A

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Impel Security Polska (ISP) - spółka zależna Impela - złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości, którego przedmiotem jest żądanie dokonania przez sąd zmiany warunków wynagrodzenia umowy dotyczącej wytworzenia ma rzecz MS systemu dozoru elektronicznego (SDE) oraz realizacji usługi eksploatacji i rozwoju SDE, podał Impel. ISP chce uzupełnienia postanowień umowy o minimalne wynagrodzenie na poziomie 167,73 mln zł.

"Podstawę prawną roszczenia objętego pozwem stanowią umieszczona w umowie klauzula renegocjacyjna oraz art. 357 (1) Kodeksu cywilnego, przewidujący możliwość wystąpienia strony umowy do sądu o modyfikację lub rozwiązanie umowy w przypadku gdyby ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków spełnienie świadczenia wiązało się z nadmiernymi trudnościami albo groziło jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy" ? czytamy w komunikacie.

Treścią roszczenia objętego pozwem jest żądanie uzupełnienia postanowień umowy o postanowienia przewidujące minimalne wynagrodzenie należne na poziomie 167 729 250 zł (niezależnie od ustalonego w umowie maksymalnego łącznego wynagrodzenia za wykonanie umowy w kwocie 214 020 000 zł), zaznaczono również.

"Ewentualne uwzględnienie przez sąd tego roszczenia oznaczać będzie, że jeżeli po zakończeniu umowy (zmodyfikowanej zgodnie z żądaniem pozwu) łącznie wynagrodzenie, jakiego wypłatę uzyskałby ISP na podstawie umowy, będzie niższe niż ww. wynagrodzenie minimalne, MS będzie zobowiązany do zapłaty różnicy do wysokości tego minimalnego wynagrodzenia" - podano również.

Złożenie pozwu wynika z utrzymującego się stanu wykorzystywania systemu SDE na poziomie znacząco poniżej maksymalnego (aktualnie ok. 20%), zaznaczono również.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)