PKN Orlen na czele rankingu Coface największych firm z regionu CEE

ISBNews
02.09.2016 09:55
A A A

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - PKN Orlen znalazł się na czele rankingu największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanego przez Coface, podał ubezpieczyciel. Polska spółka wyprzedziła dwie węgierskie firmy: GE Hungary i MOL, W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwie firmy z Polski: Jeronimo Martins Polska (4) i PGNiG (5).

"Zmiany, jakie zaszły w najnowszym rankingu 500 największych firm obrazują warunki ekonomiczne w minionym roku - a był on pomyślny. Gospodarki zyskały na wzroście popytu wewnętrznego, dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej (przy udziale spadającego poziomu bezrobocia i podwyżek płac) oraz dzięki zwiększającym się poziomom inwestycji w większości gospodarek. Dzięki stopniowemu ożywieniu głównego rynku zbytu dla Europy Środkowo-Wschodniej (w której poziom PKB wzrósł o 1,6%), w regionie odnotowano dodatnie wskaźniki eksportu. Całokształt tych czynników sprawił, iż 2015 był dla przedsiębiorstw rokiem solidnego wzrostu. Co za tym idzie, firmy które znalazły się na liście Top 500 CEE zamknęły rok 2015 odnotowując zwiększone obroty oraz stabilne wskaźniki zatrudnienia" - powiedziała zarządzająca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Katarzyna Kompowska, cytowana w komunikacie.

Obrót przedsiębiorstw z listy 500 wiodących firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 4,2%, sięgając blisko 593 mld euro. Przedsiębiorstwa odnotowały wzrost zysków netto rzędu 73,7% do 26,9 mld euro. Największe przedsiębiorstwa regionu pozostają bardzo ważnymi pracodawcami. Ogółem, 500 wiodących firm zatrudnia tu 4,3% (+0,5%) całkowitej siły roboczej w regionie, podano również.

"Polska, jest krajem, w którym działa najwięcej czołowych przedsiębiorców z regionu. Ogółem, na liście TOP 500 CEE znalazło się 167 firm z Polski, czyli o dziewięć mniej w porównaniu do roku 2014" - czytamy w komunikacie.

Na liście 500 wiodących firm Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się 71 przedsiębiorstw z Czech i 69 z Węgier, podano również.

"Sprzyjające warunki biznesowe utrzymują się w 2016 r. Prognoza dla Europy Śrokdowo-Wschodniej w 2016 r. jest porównywalna do roku 2015 r. Przewiduje się, że średni wzrost wyniesie 3,0%. Dalsza poprawa na rynku pracy wraz z rosnącym optymizmem wzmocni konsumpcję w gospodarstwach domowych, stanowiącą główny czynnik napędzający gospodarki regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Udział inwestycji nie będzie już tak wysoki jak w zeszłym roku z powodu powolnego uruchamiania nowych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, co spowalnia rozwój branży budowlanej oraz sektorów z nią powiązanych. W kontekście zewnętrznym kraje regionu nadal będą aktywnie eksportować, chociaż spowolnienie światowego handlu może przyhamować ich ambicje" - podsumował główny ekonomista regionu Europy Środkowo-Wschodniej Grzegorz Sielewicz, również cytowany w komunikacie.

(ISBnews)