Grupa AB jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działalności w II półroczu

ISBNews
20.09.2016 11:37
A A A

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - AB S.A. ocenia, że jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działania w II półroczu roku kalendarzowego, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych grupy Grzegorza Ochędzana.

"Mamy dużą przestrzeń w limitach ubezpieczeń. To pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani do wzrostu skali działania w II półroczu. Nasze należności będą w pełni ubezpieczone" - powiedział Ochędzan podczas konferencji prasowej.

Prezes Andrzej Przybyło wskazał że spółka kontynuuje selektywny dobór partnerów biznesowych. "Odmówiliśmy ostatnio dwóm światowym producentom, ponieważ rozpoznaliśmy długoterminowe ryzyka kosztów. Nie rzucamy się na każdy obrót, dbamy o limity ubezpieczeniowe, którymi dysponujemy dzięki naszej długoterminowej strategii. Na naszym rynku jesteśmy jedyną zieloną wyspą, a w efekcie nasze ratingi u ubezpieczycieli mają perspektywę pozytywną. Powiększamy przewagę nad konkurencją i oczekujemy, że będziemy nadal powiększali" - stwierdził Przybyło.

Grupa dysponuje ponad 96 tys. produktów na magazynie - według zarządu AB, nikt inny na rynku nie dysponuje tak szeroką i wyselekcjonowaną ofertą. Jednocześnie baza aktywnych klientów wynosi 16,5 tys. i, w ocenie zarządu, można ją nadal rozwijać.

Obok projektów realizowanych od wielu lat (np. AGD, e-commerce) wśród czynników sprzyjających dalszemu wzrostowi zarząd Grupy AB wymienia m.in. perspektywę zmniejszania dystansu do Europy Zachodniej w wydatkach na IT przez kraje, w których działa grupa, czy spodziewany dalszy dynamiczny wzrost segmentu dystrybucji z wartością dodaną (VAD).

Dla ATC - wchodzącej w skład Grupy AB spółki działającej na rynku czeskim i słowackim - dodatkowym czynnikiem wzrostu ma być wprowadzenie w Czechach elektronicznej ewidencji podatkowej, co wiąże się z wymianą kas fiskalnych. ATC ma tu ofertę, a szacowana wartość tego projektu sięga łącznie 700 mln zł.

AB jest również zadowolone z pozycji w dystrybucji produktów Apple z udziałem w Polsce na poziomie 56%, a w Czechach 62%. iPhone 7 ma być dodatkowym impulsem wzrostowym.

Komentując wyniki roku finansowego (zakończonego 30 czerwca br.), zarząd Grupy AB zwrócił uwagę m.in. na stabilny wzrost przychodów i EBITDA, "porządny", dodatni cash flow operacyjny, zmniejszenie zadłużenia odsetkowego o ponad 130 mln zł w I półroczu, lepsze cykle konwersji gotówki poniżej 33 dni na koniec I półrocza roku kalendarzowego, czy bezpieczną strukturę finansowania (z obligacjami stanowiącymi ponad połowę obcego zadłużenia odsetkowego). Ponadto władze grupy AB są zadowolone z utrzymywania relatywnie najniższych wskaźników SG&A oraz szkodowości.

Ochędzan podkreślił jednocześnie, że wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,71x na koniec I półrocza pomimo "nawarstwienia" wydatków inwestycyjnych na nowy magazyn, czy wzrost na rynku czeskim.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,55 mld zł w r.fin. 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.).

(ISBnews)