Akcjonariusze AB zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2015/2016

ISBNews
13.12.2016 18:15
A A A

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AB zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015/2016, wynoszącego 50,9 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach postanawia zysk spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w uchwale.

Grupa AB odnotowała 64,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.) wobec 68,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.fin. 2015/2016 wyniósł 50,9 mln zł wobec 53,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)