Sąd nakazał GDDKiA wypłatę Polimeksowi 14,3 mln zł w zw. z niesłusznymi karami

ISBNews
21.12.2016 15:36
A A A

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Polimex-Mostostal w sprawie niesłusznie naliczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kar umownych w związku z kontraktem na budową Autostrady A2. Sąd zasądził wypłacenie spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex.

"Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2016 r. wydał w pierwszej instancji korzystny dla konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Acciona Infraestrukturas wyrok. Sąd uwzględnił żądanie konsorcjum w całości, z czego na rzecz Polimex-Mostostal została zasądzona kwota 13 154 589,81 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwota 1 115 076,74 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd dodatkowo zobowiązał GDDKiA do zwrotu kosztów procesu" - czytamy w komunikacie.

Sprawa dotyczyła naliczonych przez GDDKiA kar umownych za nieuwzględnienie przez wykonawcę uwag inżyniera kontraktu (jako przedstawiciela zamawiającego) do harmonogramu robót wykonywanych w ramach umowy na zaprojektowanie i budowę Autostrady A2 Stryków ? Konotopa, odc. B. Realizacja umowy była jednym z priorytetowych zamówień publicznych w tamtym okresie ze względu na organizowane przez Polskę Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro2012, przypomniano.

Sąd wskazał w ustnym uzasadnieniu wyroku, że całość robót budowlanych została wykonana przez wykonawcę w terminie, w bardzo dobrej jakości, a zamawiający nie poniósł żadnej szkody w związku z brakiem uwzględnienia uwag inżyniera do harmonogramów, podano również.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)