Fast Finance przydzielił obligacje serii P o łącznej wartości nom. 9,5 mln zł

ISBNews
17.01.2017 08:45
A A A

Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Fast Finance podjął uchwałę o przydziale 11 377 sztuk obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda, za łączną kwotę 9 499 795 zł, podała spółka.

"Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

- cel emisji: środki pozyskane przez emitenta z emisji zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii G oraz na wykup obligacji serii J z zastrzeżeniem, że środki będą mogły być wykorzystane na wykup niniejszych obligacji z chwilą pozyskania pozostałych środków koniecznych do spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z tytułu emisji obligacji serii G i J.

- wielkość emisji: 9 499 795 zł;

- wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł, cena emisyjna jednej obligacji: 835 zł;

- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 17 stycznia 2020 roku;

- warunki oprocentowania: oprocentowanie obligacji wynosi 10 % w skali roku, półroczne okresy odsetkowe" - czytamy w komunikacie.

Fast Finance działa na rynku wierzytelności, specjalizując się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków. Spółka jest notowana na giełdzie od 2008 roku - najpierw na NewConnect, a od 2010 roku na rynku głównym.

(ISBnews)