NBP: Dynamika wartości eksportu może być 'ponadprzeciętna' w najbliższym okresie

ISBNews
26.01.2017 12:01
A A A

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, natomiast bieżący kurs złotego może stanowić barierę dla opłacalności importu rozliczanego w dolarach amerykańskich. Jednakże właśnie za sprawą deprecjacji złotego z IV kw. 2016 r. można w najbliższym czasie oczekiwać ponadprzeciętnej dynamiki wartości eksportu, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Wskazują na to zarówno bardzo niski udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu oraz odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie, jak i kursy opłacalności eksportu rozliczanego w euro i dolarach. Tym samym bieżący kurs złotego nie stanowi bariery dla rozwoju eksportu" - - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r."

"Prognozy formułowane przez eksporterów pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać stabilnej dynamiki podpisywania nowych umów eksportowych, na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej. Za sprawą deprecjacji złotego z IV kw. 2016 r. można jednak w najbliższym czasie oczekiwać ponadprzeciętnej dynamiki wartości eksportu. W świetle odpowiedzi otwartych przedsiębiorstw kluczową rolę dla przyszłej dynamiki eksportu oraz jej prognoz będą odgrywać koniunktura w strefie euro oraz potencjalne konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej" - czytamy dalej.

NBP zwraca jednocześnie uwagę, że bieżące kształtowanie się kursu złotego może stanowić barierę dla opłacalności importu, szczególnie w przypadku importu rozliczanego w dolarach amerykańskich. Silna deprecjacja złotego względem USD w IV kw. 2016 r. sprawiła, że średni progowy kurs opłacalności importu tylko nieznacznie przewyższa kurs rynkowy.

" Równocześnie trend wzrostowy w kształtowaniu się progowego kursu opłacalności importu rozliczanego w dolarze wskazuje, że w gospodarce następują procesy dostosowawcze uodparniające ją na podwyższony poziom kursu USD/PLN. Z jednej strony procesy te mogą polegać na mechanizmie selekcji pozytywnej (pozostawanie na rynku tylko przedsiębiorstw o wysokiej opłacalności importu), z drugiej zaś - na działaniach dostosowawczych (np. zmiany struktury importu i cen własnych) podjętych przez importerów" - czytamy dalej.

W IV kw. 2016 r. znacząco wzrósł odsetek przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju, pozostając jednak na poziomie wyraźnie poniżej długookresowej średniej, podano także.

"Odpowiedzi przedsiębiorstw na pytanie otwarte ankiety sugerują, że problem kursowy nie jest związany z poziomem kursu, ale jego silnymi wahaniami i szeroko rozumianą niepewnością" - podkreślił bank centralny.

(ISBnews)