Zysk netto Stalexportu Autostrady spadł r/r do 37,55 mln zł w I kw. 2017 r.

ISBNews
10.05.2017 09:04
A A A

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 37,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 53,05 mln zł wobec 55,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,36 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 65,04 mln zł rok wcześniej.

"Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej ma działalność autostradowa polegająca głównie na eksploatacji, poborze opłat za przejazd oraz realizacji inwestycji autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków. Działalność ta jest prowadzona przede wszystkim przez dwa podmioty powiązane: Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz VIA4 S.A. SAM S.A. prowadzi inwestycje autostradowe oraz jest uprawniona do pobierania pożytków z autostrady, natomiast VIA4 S.A. zajmuje się bieżącą eksploatacją autostrady i w imieniu SAM S.A. pobiera opłaty za przejazd. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za I kwartał 2017 r. wyniosły 69 539 tys. zł, notując tym samym 8,4% wzrost w relacji do przychodów za I kwartał 2016 r. (64 176 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

Wykazane odchylenie jest w głównej mierze konsekwencją:

- wzrostu ruchu samochodowego o 8% w porównaniu do I kwartału 2016 r., na który złożył się 7,4% przyrost ruchu samochodów osobowych oraz 10,9% przyrostu ruchu samochodów ciężarowych;

- podwyższenia stawek poboru opłat z dniem 1 marca 2017 r. odpowiednio: a) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 z 16,5 zł na 18 zł, b) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 4 i 5 z 26,5 zł na 30 zł, wyjaśniono.

Koszty operacyjne związane z działalnością autostradową wyniosły 16 106 tys. zł, notując tym samym 97% wzrostu w odniesieniu do I kwartału 2016 r. (8 177 tys. zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim konsekwencja wzrostu kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni o kwotę 6 904 tys. zł, na którą złożyła się negatywna różnica pomiędzy efektami zmian szacunków rezerwy w porównywanych okresach kwartalnych (8 412 tys. zł) oraz niższy bieżący koszt utworzenia tej rezerwy odnotowany w I kwartale 2017 r. (spadek o 1 508 tys. zł), podano także.

"Działalność finansowa segmentu autostradowego w I kwartale 2017 r. zamknęła się stratą w wysokości 6 086 tys. zł, dla porównania I kwartał 2016 r. zamknął się stratą w wysokości 5 810 tys. zł. To negatywne odchylenie wynika przede wszystkim z niższych o 639 tys. zł przychodów z tytułu odsetek od lokat przypisanych do segmentu autostradowego w I kwartale 2017 r., głównie w konsekwencji zmniejszenia stanu środków pieniężnych tegoż segmentu w 2016 roku w związku z wypłatą dywidend. W konsekwencji powyższych prowadzona przez Grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2017 r. zysk netto w wysokości 38 956 tys. zł - dla porównania I kwartał 2016 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 41 768 tys. zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Stalexportu w I kw. 2017 r. wyniósł 71 tys. zł wobec 266 tys. zł straty rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)