Grupa AB optymistyczna co do perspektyw, ma dużą przestrzeń finansowania wzrostu

ISBNews
17.05.2017 12:39
A A A

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Grupa AB optymistycznie ocenia perspektywy dalszego rozwoju, na bazie pozytywnych czynników makroekonomicznych, napływu środków UE z nowej perspektywy do przygotowywanych projektów IT w Polsce i Czechach, czy oczekiwanego wpływu programu 500+, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa ma dużo przestrzeni do sfinansowania dalszego wzrostu.

"Potrafimy rosnąć nawet w porównaniu do rekordowego roku 2016, w którym przekroczyliśmy próg 8 mld zł przychodów, dzięki skutecznie realizowanej długoterminowej strategii rozwoju, w której kluczowe są bezpieczeństwo i ostrożność. Motorem wzrostu w minionym kwartale był dla nas rynek polski. Na rynku czeskim i słowackim nastąpiła stabilizacja po ogromnym sukcesie rynkowym naszej spółki AT Computers i serii kwartałów z dwucyfrowymi wzrostami" - powiedział Przybyło podczas konferencji.

Jak wskazał, na trudnym rynku grupa zwiększyła przychody o blisko 9% r/r do 1,85 mld zł, wypracowując 24,3 mln zł wyniku EBITDA (stabilnie r/r) i 13,2 mln zł zysku netto (+6,2% r/r).

"Czynniki makroekonomiczne, w tym wzrost gospodarczy w naszym regionie i bogacenie się społeczeństw, napływ środków UE z nowej perspektywy finansowej do przygotowywanych projektów informatycznych w Polsce i Czechach, czy oczekiwany w końcu przez branżę wpływ programu 500+ w Polsce sprawiają, że z optymizmem patrzymy w przyszłość ? dodał prezes Grupy AB.

Rafał Michalczuk, CFO Grupy AB, wskazał, że grupa utrzymuje wysoką rentowność na tle branży, ma też najniższe koszty SG&A i to już po pierwszych 9 miesiącach kalibrowania procesów logistycznych w nowym, w pełni zautomatyzowanym magazynie w Magnicach. Podkreślił również wysokie zaufanie instytucji finansowych do biznesu grupy, co wraz z silnym dokapitalizowaniem pozwala na zwiększanie skali działalności.

Grupa AB ma najwyższe kapitały własne w branży - ich wartość na koniec I kw. 2017 r. to już 640 mln zł, czyli 33,5% sumy bilansowej.

Dyrektor finansowy grupy podkreślił ponadto wzorcową strukturę finansowania w 1/3 kapitałami własnymi i 2/3 kapitałami obcymi (w tej kategorii prawie połowa to długoterminowe obligacje i kredyty), co jest zgodne z zasadą bezpieczeństwa wpisanego w strategię rozwoju.

"Silna baza kapitałowa i odpowiedzialnie prowadzony biznes sprawiają, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla dostawców, klientów i instytucji finansowych. Mamy dużo przestrzeni do sfinansowania dalszego wzrostu, zarówno od strony dostawców, jak również klientów" ? stwierdził Michalczuk.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)