Akcjonariusze Geotrans zdecydują 27 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

ISBNews
01.06.2017 08:34
A A A

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Geotrans zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca.

"Ustala się dzień dywidendy na 17 lipca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2017 roku" - czytamy w projekcie uchwały.

W 2016 r. spółka miała 2,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 2,39 mln zł wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)