Rząd planuje w 2018 r. utrzymać wynagrodzenia w 'budżetówce' na poziomie z br.

ISBNews
06.06.2017 14:46
A A A

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018 r., przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nią w przyszłym roku planowane jest utrzymanie wynagrodzeń na poziomie z 2017 r.

"Z uwagi na konieczność przestrzegania tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, unijnych reguł fiskalnych oraz zabezpieczenia środków na projektowane działania rządu (kontynuacja programu 'Rodzina 500 plus', dalsza modernizacja sił zbrojnych, obniżenie wieku emerytalnego) w 2018 r. planowane jest utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 100% 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Określenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, nie wyklucza wzrostu wynagrodzeń indywidualnych w ramach planowanych środków na płace, podkreślono.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2018 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- dynamika realna PKB ? 3,8%;

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) ? 2,3%;

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ? 4,7%;

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ? 5,3%;

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ?10 457 tys. etatów;

- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ? 6,4%;

- przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej ? 545 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2017 r.);

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ? 100% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2018 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem), podano także.

Rząd do 15 czerwca br. przedstawi propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018 r. Radzie Dialogu Społecznego, podsumowano.

(ISBnews)