Grupa AB pozyskała 75 mln zł z emisji obligacji

ISBNews
20.06.2017 17:39
A A A

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Grupa AB wyemitowała 7,5 tys.sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB03 200622 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 75 mln zł, poinformowała spółka.

"Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Wykup obligacji nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 roku po wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 200 pb. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Warunki emisji nie odbiegają od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy AB na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 31 marca 2017 roku, wynosi 793,53 mln zł, podano także.

"Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)