ABC Data zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i 5 mln zł na buy-back

ISBNews
29.06.2017 09:01
A A A

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy oraz o przeznaczeniu 5 mln zł z zysku za 2016 r. na buy-back, jak również o wydzieleniu z kapitału zapasowego 20 mln zł na kapitał rezerwowy celem finansowania wypłat zaliczkowych dywidend, podała spółka.

Zysk netto za rok za rok 2016 roku 19, 535 mln zł na kapitał rezerwowy wysokości 5 mln zł i buy back, a pozostałą część 14, 53 mln zł na kapitał zapasowy Spółki.

"Zwyczajne walne zgromadzenie ABC Data postanawia zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 19 535 952,61 zł podzielić w ten sposób, że: kwotę 5 000 000 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych od akcjonariuszy (buy-back), pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 14 535 952,61 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki, w celu utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju organicznego Grupy ABC Data" - podano również.

"Zwyczajne walne zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia niniejszym, o utworzeniu kapitału rezerwowego, służącego celom finansowania wypłat zaliczek na poczet dywidendy, w związku z czym wydziela się z kapitału zapasowego środki w kwocie 20 000 000 zł (pochodzące wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy), i postanawia o przekazaniu tych środków ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zaliczek na poczet dywidendy" - czytamy w komunikacie.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)