Play celuje w średnioterminowy wzrost przychodów i marży EBITDA

ISBNews
03.07.2017 09:18
A A A

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Play celuje we wzrost przychodów i marż w perspektywie średnioterminowej, poinformował zarząd operatora.

"Oczekujemy, że Play będzie poprawiał wyniki i marże. Przemawia za tym korzystne otocznie rynkowe, oczekiwana dalsza migracja numerów do naszej sieci, dźwignia operacyjna i rozbudowa własnej sieci przez co koszt roamingu krajowego będzie istotnie spadać" - powiedział członek zarządu Bartosz Dobrzyński podczas konferencji.

Jorgen Bank Jensen, prezes operatora, zapowiedział podczas konferencji średnioterminowe cele Play: średni jednocyfrowy wzrost przychodów operacyjnych w perspektywie średnioterminowej; dalsza poprawa rentowności względem skorygowanej EBITDA za 2016; dług netto na poziomie ok. 2,5x skorygowanej EBITDA za ostatnie 12 miesięcy; począwszy od 2018 roku wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 65-75% rocznych skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych za rok poprzedni dla właścicieli kapitału własnego, po uzgodnieniu płatności z tytułu leasingu. Polityka dywidendowa ulegnie przeglądowi po osiągnięciu poziomu zadłużenia na poziomie ok. 2,5-krotności;

nakłady inwestycyjne rzędu ok. 8% przychodów operac. w perspektywie średnioterminowej zgodnie z zapotrzebowaniem na nakłady inwest. w 2015/2016. Jednocześnie poniżej 700 mln zł w 2017 r. i dodatkowe 500 mln zł w latach 2018-2020 poza średni 8% poziom w wyniku przyspieszonej rozbudowy własnej sieci.

Play Communications S.A. (dawniej Play Holdings 2 S.a.r.l.) podał w prospekcie: "jesteśmy drugim operatorem sieci komórkowej w Polsce (mobile network operator, MNO), pod względem zarejestrowanej liczby klientów, która na dzień 31 marca 2017 r. wynosiła 14,3 mln". Stanowi to 27,6% udziału w rynku.

(ISBnews)