Akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

ISBNews
03.07.2017 09:16
A A A

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Protektora zdecydowali o przeznaczeniu 4,37 mln zł z zysku wypracowanego w 2016 r. i z części kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,23 zł na akcję, podała spółka.

?Zwyczajne walne zgromadzenie Protektor podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 4 374 968,- zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 23 groszy.

Źródłem wypłaconej dywidendy jest:

a) cały zysk spółki za rok 2016, to jest kwota 4 023 961,20 zł,

b) część kapitału zapasowego, pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, w kwocie 351 006,80 zł " ? czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą to 19 021 600 sztuk. Dniem dywidendy ustalono 29 września 2017 roku, dniem wypłaty dywidendy -13 października 2017 roku.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)