Mercor: 3,5 mln zł odpisu, 1,7 mln zł różnic inwent. obniżą wyniki r.obr.

ISBNews
03.07.2017 09:53
A A A

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Odpis w wysokości 3,5 mln zł z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz różnice inwentaryzacyjne na kwotę 1,7 mln zł wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Mercora za rok obrotowy 2016/2017 (obejmujący okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku), podała spółka.

"W związku z trwającymi pracami nad sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy 2016/2017 (obejmujący okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku), [spółka] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta za rok obrotowy 2016/2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe emitenta za rok obrotowy 2016/2017, czynników jednorazowych, takich jak:

1. odpis w wysokości 3,5 mln zł aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej wykazanej w zeznaniu podatkowym za rok obrotowy 2012/2013 (na kwotę 48 mln zł). Kwota rozliczonej straty wyniosła 29,3 mln zł. Po dokonanych analizach możliwości dalszego odliczania straty podatkowej od podstawy opodatkowania w latach przyszłych, emitent ocenił, że rozliczenie takie nie będzie możliwe. W związku z tym, dokonał odpisu wartości aktywa na podatek odroczony z tytułu poniesionej straty podatkowej, co wpłynie bezpośrednio na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto emitenta.

2. różnice inwentaryzacyjne na kwotę 1,7 mln zł, wynikające z rozpoznanej kradzieży materiałów w zakładzie produkcyjnym emitenta w Cieplewie, co bezpośrednio wpłynie na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych oraz obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto emitenta" - czytamy w komunikacie.

Wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016/2017, których publikacja nastąpi 14 lipca 2017 roku.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)