Banco Santander wyemituje 1,458 mld akcji, wypłaci 0,06 euro dywidendy zaliczk.

ISBNews
04.07.2017 08:57
A A A

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Komitet wykonawczy Banco Santander wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o nominalną wartość 729 116 372,5 euro poprzez emisję 1 458 232 745 akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podał bank. Banco Santander 4 sierpnia wypłaci także 0,06 euro dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r.

Celem podwyższenia kapitału jest wzmocnienie i optymalizacja struktury kapitałowej banku po akwizycji 100% Banco Popular Espa?ol.

"Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona po wartości nominalnej 50 eurocentów plus premia emisyjna w wysokości 4,35 euro na akcję, stąd całkowita wartość emisji nowych akcji to 4,85 na akcję, a łączna ostateczna wartość podwyższenia kapitału to 7 072 428 813,25" ? czytamy w komunikacie.

Każda posiadana akcja banku daje akcjonariuszowi jedno prawo poboru, a do objęcia jednej akcji nowej emisji konieczne jest posiadanie 10 praw poboru.

Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited i UBS Limited będą pełnić funkcje globalnych koordynatorów nowej emisji.

Banco Santander zdecydował także, że 4 sierpnia wypłaci dywidendę zaliczkową z zysku za 2017 rok wysokości 0,06 euro na akcję brutto. Dniem dywidendy będzie 2 sierpnia.

Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. Jest też głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.

(ISBnews)