Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 7,2 USD/b w czerwcu

ISBNews
04.07.2017 10:57
A A A

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 7,2 USD/b w czerwcu br. w porównaniu do 6,4 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu ub.r. marża wynosiła 6 USD/b, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 1,1 USD/b, 1,5 USD/b i 2,5 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu.

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 988 euro/ t, 1 017 euro/ t i 979 euro/ t, poinformował również koncern.

Modelowa marża downstream wyniosła 13,8 USD/b wobec 13,3 USD/b miesiąc wcześniej i 12,2 USD/b w czerwcu 2016 r.

Modelowa marża downstream = przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% etylen + 2,1% propylen + 1,2% benzen + 1,2% PX) ? koszty (100% wsadu = 6,5% ropa Brent + 91,1% ropa URAL + 2,4% gaz ziemny).

W II kw. br. modelowa marża rafineryjna wyniosła 6,9 USD/b w porównaniu z 6 USD/b rok wcześniej. Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił 1,5 USD/b wobec 2,6 USD/b rok wcześniej. Modelowa marża petrochemiczna była na poziomie 1 003 euro/t wobec 982 euro/t, natomiast modelowa marża downstream na poziomie 13,6 USD/b wobec 12,2 USD/b.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)