Pelion złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

ISBNews
17.07.2017 09:15
A A A

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Pelion złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu, podała spółka.

Pelion wniósł o wyznaczenie możliwie najkrótszego terminu na wystąpienie skutku w postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie, w miarę możliwości 31 sierpnia 2017 r.

"Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, tj. 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023), 1 250 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023), 23 300 akcji imiennych serii F (kod PLMEDCS00023), oraz 9 372 414 akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015): - czytamy w komunikacie.

Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Pelion prowadzi działalność na rynku dystrybucji farmaceutycznej i drogeryjnej.

(ISBnews)