GUS: Przewozy w transporcie publicznym spadły o 1,4% r/r do 693,8 mln w 2016 r.

ISBNews
11.08.2017 11:41
A A A

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Przewozy transportem publicznym (bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej) spadły w Polsce o 1,4% r/r do 693,8 mln pasażerów w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W 2016 r. środkami publicznego transportu zbiorowego przewieziono 693,8 mln pasażerów, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. Spadek przewozów zanotowano tylko w transporcie samochodowym (o 6,3%), a wzrost w transporcie lotniczym (o 20,5%), w żegludze śródlądowej (o 14,8%), żegludze morskiej (o 5,9%) i transporcie kolejowym (o 5,3%). Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wyniosła 54,1 mld pasażerokilometrów i była większa o 2,9% niż przed rokiem" - czytamy w raporcie.

W 2016 r. transportem kolejowym przewieziono 292 mln pasażerów, tj. o 5,3% więcej niż przed rokiem. Na ogólny wzrost przewozów pasażerów wpłynęło zwiększenie w większym stopniu przewozów z biletami jednorazowymi (o 11,3%) niż z biletami okresowymi (o 2,3%). Wyższy wzrost liczby pasażerów obserwowano w wagonach klasy 1 (o 18,7%) niż w wagonach klasy 2 (o 5,2%). Wzrosły przewozy w komunikacji krajowej o 5,3% (pociągami regionalnymi - o 4%, pociągami międzywojewódzkimi - o 14,9%), natomiast w komunikacji międzynarodowej zanotowano niewielki spadek (o 0,1%). W komunikacji krajowej największy wzrost przewozów pasażerów obserwowano w pociągach pospiesznych - o 27,1% i ekspresowych (obejmujących również pociągi Express Intercity i Express Intercity Premium) - o 16%. Przewozy pasażerów pociągami osobowymi były większe o 2,9%, podano także.

W 2016 r. transportem autobusowym przewieziono 390,4 mln pasażerów, tj. o 6,3% mniej niż przed rokiem, przy spadku pracy przewozowej w pasażerokilometrach o 11,1%. Zmniejszyły się przewozy pasażerów w komunikacji regularnej (o 8,2%), natomiast wzrosły przewozy w komunikacji regularnej specjalnej (o 2,7%) oraz przewozy pozostałe (o 4,5%). W ramach komunikacji regularnej o 17,4% obniżyły się przewozy z biletami jednorazowymi i o 1,1% przewozy z biletami miesięcznymi (zmniejszyły się zarówno przewozy z biletami pracowniczymi jak i z biletami szkolnymi odpowiednio - o 4,9% i 0,5%). Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej zmniejszyły o 0,7% niż w 2015 r., a praca przewozowa w pasażerokilometrach spadła o 17,2%. Blisko 82% przewozów realizowanych było w ramach komunikacji regularnej, a ponad 18% stanowiły przewozy pozostałe (np. wycieczki).

"Największy udział w przewozach międzynarodowych w dalszym ciągu posiadały przewozy w relacjach z: Niemcami (48,9%), Czechami (12,9%), Austrią (7,9%), Węgrami (6,4%), Włochami (4,8%), Francją (4,1%), Wielką Brytanią (3,4%). Wzrost przewozów pasażerów zanotowano w relacji z krajami: Niemcy - o 6,9%, Czechy - o 10,2%, Austria - o 27,9%, Węgry - o 139,1%, a spadek do: Włoch - o 45,4%, Francji - o 50,3% i Wielkiej Brytanii - o 6,8%. Obserwowano również zwiększenie przewozów w relacji z krajami, których udział w ogólnych przewozach był nieduży, tj. z: Rumunią (o 48,6%), Albanią (o 29,7%), Ukrainą (o 29,4%), Holandią (o 21%), Bułgarią (o 9,5%). Spadek przewozów wystąpił do następujących krajów: Szwecja (o 33,5%), Grecja (o 17,9%), Słowacja (o 9,2%), Chorwacja (o 6,8%), Hiszpania (o 6,7%)" - wyliczył GUS.

Taborem komunikacji miejskiej przewieziono 3 766 mln pasażerów, tj. o 2,6% więcej niż w 2015 r. Ponadto przewozy w ramach komunikacji miejskiej prawie we wszystkich województwach świadczyły również przedsiębiorstwa komunikacji międzymiastowej. Autobusami tych firm (0,2 tys. pojazdów) przewieziono 9,4 mln pasażerów, tj. o 55,7% mniej niż przed rokiem.

W 2016 r. transportem lotniczym polscy przewoźnicy przetransportowali 8 779 tys. pasażerów, tj. o 20,5% więcej niż przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów zarówno w komunikacji międzynarodowej (o 22,1%), jak i w komunikacji krajowej (o 12,1%). Przewozy pasażerów transportem lotniczym rozkładowym (regularnym), których udział wynosił 64,1% (przed rokiem ? 60,9%) wzrosły o 26,7%, podał GUS.

Z kolei liczba pasażerów przewiezionych żeglugą śródlądową wyniosła 1 277,6 tys. i była większa o 16,5% niż w 2015 r. Wykonana przy tych przewozach praca przewozowa wzrosła o 17,6% w porównaniu z 2015 r. Podobnie jak przed rokiem wszystkie przewozy realizowane były w komunikacji krajowej, a średnia odległość na jaką przewieziono jednego pasażera wyniosła 13 km.

W 2016 r. żeglugą przybrzeżną przewieziono 746,1 tys. pasażerów, tj. o 12,1% więcej w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnym wzroście pracy przewozowej o 8,3%. Wszystkie przewozy realizowane statkami morskiej przybrzeżnej floty transportowej odbywały się w komunikacji krajowej, a średnia odległość przewozu jednego pasażera wyniosła 11 km.

Wreszcie, w ub.r. żeglugą morską przewieziono 631,7 tys. pasażerów, tj. o 5,9% więcej niż w 2015 r., przy jednoczesnym wzroście pracy przewozowej o 3,2%. Średnia odległość przewozu jednego pasażera wynosiła 227 km (w 2015 r. - 233 km). Decydująca większość przewozów (96,7%) realizowana była w żegludze promowej, w której zanotowano wzrost w stosunku do 2015 roku o 4,8%.

(ISBnews)